Integritetspolicy och cookies

Integritetspolicy - Jacett AB

Denna integritetspolicy beskriver hur Jacett AB samlar in och använder personuppgifter.


Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Jacett AB, med organisationsnummer 556184-8291 och adress Centralvägen 42 Blikstorp, 544 93 Hjo (nedan kallat Jacett eller bolaget) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet.
Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på telefon 0502-30360.

 
Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Jacett ska kunna bedriva sin affärsverksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Jacett hanterar personuppgifter för att kunna uppfylla och säkerställa bolagets affärsrelationer, utveckla företaget, erbjuda våra kunder personlig och relevant information eller erbjudanden och för att kontakta dig via post, e-post och telefon. Vi hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om inloggning i vår webbutik.

 
Vilken information samlar vi in?

Jacett samlar in personuppgifter när du kommer i kontakt med oss i egenskap av enskild firma eller som kontaktperson på ett bolag som Jacett har, eller kan komma att ha, affärsförbindelser med.
Integritetspolicyn täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller e-post och på evenemang/mässor.
Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Vi kan komma att samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

  • Person- och kontaktinformation - så som namn, organisationsnummer (personnr. vid enskild firma), faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
  • Historisk information - tidigare köp och intressen för produkter, betalnings- och kredithistorik.
  • Cookies och liknande tekniker – Jacett använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Vi kan också hämta information om ip-adress, samt trafik- och beteendemönster på vår webbplats via Google Analytics. Läs mer om cookies nedan.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare, distributörer eller serviceleverantörer/ systemleverantörer.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Jacett kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Jacett behandlar data inom EU/EES. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

  

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, i samband med order,
köp, leverans eller annat avtal.

Avtal och intresseavvägning

Föra att kontakta och tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med relevant information,
erbjudanden, produkter och tjänster.

Intresseavvägning

För att utföra riskanalys och riskhantering, samt förhindra bedrägerier.

Avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse

För att följa tillämplig lagstiftning, t.e.x bokföringslagar.

Rättslig förpliktelse

Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Intresseavvägning och ibland samtycke

Föra register över kunder, leverantörer och potentiella sådana.

Avtal och intresseavvägning

  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

  

Vilka rättigheter har du?

  • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Jacett har om dig och verifiera den information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från t.ex bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Frågor 
Vid frågor kring vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss per telefon enligt uppgifter ovan.

 

- - - - - - - Integritetspolicyn uppdaterades senast 24 maj 2018.Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Kontakta Starweb på www.starweb.se för vidare information om session cookies i webbutiken.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.